wapen-gaast
wapen van Gaast

De naam van het vakantiehuis is ontstaan door de vroegere functie van het plein. Dit was namelijk een overstortplaats voor o.a. basaltstenen voor de Afsluitdijk en zeedijken. Het werd met boten van Makkum en Workum naar Gaast gebracht. Ook brandstof werd zo aangevoerd.

Gaast komen we rond 1270 tegen in oude geschriften als Lutkegast, kleine gaast, anders gezegd: zandige hoogte. Het is gelegen tegen de voormalige Zuiderzeedijk. De Dijkvaart loopt achter de kleine kern van het dorp langs. Voorheen woonden er veel jagers, schippers en matrozen, nu verdienen de meeste inwoners de kost in de agrarische sector.

Gaast is een oud vissersdorp. Bekend is dat inwoners van Gaast betrokken waren bij de walvisvaart. Lange tijd was in een huis een steen ingemetseld met de afbeelding van een walvis.

In 1995 werd er in het wegdek van de Buren in Gaast een walvis ingestraat, als herinnering aan de walvisvaart en ter compensatie van het verdwijnen van de gevelsteen uit het dorp. Nu ligt de steen in het Scheepvaartmuseum te Sneek. Dankzij de inzet van dorpsbelang en in samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum is er een kopie van de steen gemaakt. Deze kopie is ingemetseld in ‘de Fûke’ te Gaast.

Van 1913 tot 1941 was er in Gaast een reddingstation van de N.Z.H.R.M., om schepen in nood hulp te bieden op wat toen nog de Zuiderzee was.